Home

© VDH Kringgroep De Onderbanken

Wisseltrofee De Onderbanker

Deze jaarlijks terugkerende ABC wedstrijd (speuren / appèl / pakwerk) werd voor het eerst aangevraagd voor 1996.
Tot die tijd werd op onze vereniging tijdens de zomer altijd een B & C wedstrijd gehouden. Om het totaalbeeld van de Duitse Herder op alle drie de onderdelen, binnen de africhtingssport, te uiten en om geleiders nog voor de winterstop een kans te geven een kwalifikatie te halen, werd besloten om de B & C wedstrijd om te zetten in een ABC wedstrijd. Tevens werd besloten om van deze wedstrijd een wisseltrofee te maken om zo continuiteit te krijgen en motivatie voor deelnemers om terug te komen. Doelstelling is een wedstrijd te organiseren waarbij sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel staan.


We proberen er met ons allen voor te zorgen dat iedereen het op de laatste zondag in november zich een dag heeft thuis gevoelt op onze kringgroep. Dit proberen we te bewerkstelligen d.m.v. een goede voorbereiding; een goede organisatie zowel op als buiten het kringgroepterrein op de dag zelf en niet te vergeten een dosis gezelligheid aangestuurd door onze Limburgse trots "ROWWEN HEZE"..........


Inmiddels is onze wedstrijd door de jaren heen uitgegroeid tot een evenement dat staat. De organisatie verloopt prima zowel in de voorbereiding alsook op de dag zelf. Iedereen die hier als deelnemer komt weet dat hij of zij in staat wordt gestel om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd.
Voor de bezoekers is er een overdekt terras beschikbaar. Tijdens de momenten dat er geen hondensport bedreven wordt, zal een discjockey voor de nodige sfeer zorgen die, door de jaren heen ook al door allen aanwezig, goed wordt ingevuld.


Voor alle deelnemers wordt ieder jaar een warme maaltijd voorzien en indien nodig regelt de kringgroep slaapplaatsen. Alle deelnemers krijgen op het einde van de dag een herinnering.
Wij houden de consumptieprijzen billijk en er wordt goed voor het natje en het droogje voorzien.


Al met al dus goede redenen om eens een kijkje te komen nemen of deel te nemen.


We hebben in totaal deze wedstrijd 14 keer aangevraagd. Helaas heeft de Wisseltrofee niet altijd doorgang gevonden en nadat we in 2009 te weinig deelnemers hadden om de wedstrijd door te laten gaan, is besloten om deze voorlopig niet meer aan te vragen. Uiteraard vinden we dit jammer maar misschien zal in de toekomst nog eens een poging gewaagd worden om dit evenement weer eens op de evenementenkalender te krijgen.

Uitslagen:

1996

1998

1997

1999

2000

2002

2001

2003

2004

2005

2007

2006

2008

2009

Naar Boven