Home

© VDH Kringgroep De Onderbanken

VZH Wedstrijd

7 Februari 2009


Vandaag was het dan zo ver. Onze eerste "onderlinge" wedstrijd. Bij het ontstaan van het idee om deze dag te organiseren was de gedachtengang om een leuke gezellige dag te hebben met onze leden gekoppeld aan een kleine competitie. Gekozen werd voor het VZH programma vanwege het feit dat er diverse jonge honden op de club zijn plus diverse nieuwe geleiders. Met de keuze van een VZH wedstrijd konden deze mensen ook deelnemen.

Nadat er ge-inventariseerd was bleek dat er voldoende animo was om deze dag te organiseren. Gekozen werd om het op een zaterdagmiddag te organiseren zat een normale oefendag is. Als keurmeester werd Hans Kerckhof uitgenodigd. Niet alleen vanwege het feit dat hij meerdere van dit soort "onderlinge" heeft gekeurd maar ook vanwege zijn betrokkenheid bij de opleidingprogramma's binnen de V.D.H..


tijdschema en programma was als volgt:
- Gezamelijke lunch
- Introductie en loting
- Informatie
- VZH wedstrijd
- Afsluiting

Dat er genoeg animo was bleek uit het aantal inschrijvingen. 15 Leden hadden zich gemeld om "de strijd met elkaar aan te gaan"..... Helaas moesten drie mensen zich om diverse redenen afmelden. De dag werd ook nog aangegrepen om wat klusjes van te voren te doen zoals wat klein onderhoud / poetsen / lichtaansluiting en een nieuwe pot plaatsen (De dames moesten toch ook nog naar de WC kunnen......).


Wat brengt zo'n dag teweeg?
Duidelijk is dat mensen zich meer gaan verdiepen in het programma want het is tenslotte daar waar ze naar toe moeten werken. De nieuwe leden zie je duidelijk ook daar mee bezig zijn wat ook weer positieve discussies oplevert. De onderlinge verstandhouding wordt aangescherpt maar ook blijkt heel duidelijk dat dit soort "evenementen" ook zenuwen en spanning oplevert met als resultaat dat het programma lopen "net ietsjes anders is" dan het lopen op een oefendag.
Vanwege het feit dat er diverse jonge honden meededen werd besloten dat men te allen tijden mocht ingrijpen indien het niet goed ging. Het was uiteraard niet de bedoeling dat de honden deze dag maar konden doen waar ze zin in hadden. Wel moest, indien er ingegrepen werd, de oefening afgemaakt worden zodat wel alles beoordeeld kon worden.
Een ander "addertje onder het gras" was het feit dat niet alleen het programma beoordeeld werd en dat als uiteindelijke uitslag zou dienen, nee, op de totaalscore zou nog een factor los gelaten zorden die samengesteld was afhankelijk van de reeds behaalde certificaten van de hond maar ook adhv de ervaring van de geleider.
Naar de totaaluitslag een "onberekenbare" factor.


Rond 13:00 werd begonnen met de gezamenlijke lunch. Een broodmaaltijd aangevuld met pindasoep. Na de lunch werd Hans geïntroduceerd, de reglementen nog eens kort uitgelegd en geloot (alsof het een echte wedstrijd was...). Hierna heeft Hans diverse zaken uitgelegd over hoe er vanuit de SV regels worden opgelegd naar het keuren toe. Tevens werd er aandacht aan het speuren besteed en met name aan de geur (dus niet het programma) en er werd nog wat info gegeven over de opleidingen binnen de V.D.H. en wat er te wachten staat. Hierna werd begonnen met de wedstrijd.

Terugkijkend op de wedstrijd was het duidelijk dat sommigen honden sterk op de zenuwen / spanning van de geleider reageerden wat uiteraard niet ten goede kwam aan de uitvoering. Ook bleek dat ervaren honden ook fouten kunnen maken maar over het algemeen werden de honden op een sportieve manier voorgebracht en werd een duidelijk beeld geschept over hoe ver de honden maar zeker ook de geleiders waren.
Onder het toeziend oog van de wedstrijdleider Ron Robben verliep alles zeer geordend en werd na het lopen een duidelijke uitleg door Hans gegeven met de behaalde kwalificatie. De punten werden nog niet bekend gemaakt vanwege de ingebouwde factor wat wat rekenwerk met zich meebracht.
Nadat de laatste groep had gelopen gingen alle deelnemers met honden op het veld en werd nog een stukje appèl gedaan met allen tegelijk gevolgd door het door elkaar sla-ommen. Tevens werd nog een groepsfoto gemaakt. Nadat dit alles gedaan was kon het rekenwerk beginnen.

Rond een uur of 6, redelijk volgens tijdschema, werd de uitslag bekend gemaakt. De normale dankwoordjes werden gesproken en Hans kreeg nog een vochtig aandenken mee. Alle deelnemers kregen een oorkonde en een apporteerblok als aandenken. Vanwege de ingebouwde factor was de uitslag niet voorspelbaar en kwamen er toch nog een paar verrassingen om de hoek kijken.
Omdat deze dag ook als stimulans voor de nieuwe leden gold, was van te voren bepaald dat de winnaar van de wisseltrofee de "hoogst geeindigde - minst ervaren" geleider zou zijn.
Nadat de prijsuitreiking had plaatsgevonden werd nog nagekaart en "eentje gedronken" om vervolgens om 20:30 de kantine te sluiten.

Terugkijkend naar een zeer geslaagde dag was het voor één geleider helaas niet gelukt om de benodigde punten te halen zou dit een officieel examen geweest zijn. Dit was echter voor geen reden om het hoofd te laten hangen maar juist een motivatie om nog harder te trainen om op een "echt" examen wel te slagen. Uiteindelijk had Greg met Wodan de meeste (gecorrigeerde) punten maar de winnaar van de wisseltrofee was Henk met Yasko.

Ondanks de mindere voorspellingen voor het weer, bleef het droog. Jammergenoeg was het wel een iet wat grauwe dag wat helaas de foto's niet ten goede kwam.


UITSLAG:

Greg Sipsma met Wodan van Adelrik 54.5 punten

Regina Rademakers met Rayco van Adelrik 53 punten

Henk Dijkstra met Yasko von Loosbroekerhaus 51.5 punten

Mary Severens met Ricky 51.5 punten

Agnes Wouters met Vartan van Adelrik 51.5 punten

Marjo Liedekerken met Laiko van Adelrik 50 punten

Rob Ploeg Warro vom Haus Kirschental 49 punten

Jan van Hulten met Rufio van Adelrik 49 punten

Hentie Krijgsman met Xato van Adelrik 48 punten

Lucie Vos met Zorby von der Schiffslache 48 punten

Franc Rademakers met Orkan van Adelrik 45 punten

Anita Geurts met Gesha van het Groot Wezenland 39 punten

Johan Joosten met Ike of the Happy House (Afgemeld)

José Penders met Laika von Loosbroekerhaus (Afgemeld)

Ingrid Huben met Esto Haus Valerius (Afgemeld)

27 Februari 2010


NA een inventarisatie ging vandaag onze tweede "onderlinge" wedstrijd van start. De gedachtengang om een leuke gezellige dag te hebben met onze leden gekoppeld aan een kleine competitie was wederom de basis. Net als vorig jaar wilden we ook weer voor informatie naar onze leden toe zorgen want "kennis is macht".
Als keurmeester werd CBA lid Gerard Besselink uitgenodigd en er werd in overleg gekozen om ons te informeren over het nieuwe VPG programma. Vanwege het feit dat we vorig jaar met het tijdschema in het bijna donker eindigde werd deze keer een uur eerder begonnen. Tevens was de wedstrijd 3 weken later wat ook inhield dat het langer licht bleef. Net als vorig jaar moesten er helaas diverse mensen om diverse redenen zich afmelden.
Het tijdschema en programma was als volgt:
- Informatie over het nieuwe VPG programma
- Gezamelijke lunch
- Loting
- VZH wedstrijd
- Afsluiting


Rond 11:00 werd begonnen met de uitleg, begeleid met een powerpoint presentatie, van de nieuwe richtlijnen die volgdend jaar van kracht worden in het "nieuwe" VPG programma. Als alles gaat zoals gepland verdwijnen het IPO en SchH examen en worden vervangen door het VPG programma. Tevens werd er constant opgewezen dat "old school" africhting ook daadwerkelijk tot het verleden hoort en dat de positieve manier van africhting de overhand krijgt.
De honden moeten correct voorgebracht gaan worden en moeten zeker uitstraling hebben. Een gedrukte hond kan in de toekomst niet meer dan een kwalificatie Goed krijgen. Ook is het duidelijk dat alle keurmeesters, nationaal en internationaal, op één lijn moeten keuren (dit ook n.a.v. de WUSV 2009). Na een goede anderhalf uur kwam er een einde aan de presentatie en kon de tafel gedekt worden voor de gezamelijke lunch.

Met goede zin en nog geen last van zenuwen werd de soep en broodmaaltijd genuttigd. Na de lunch werd de loting verricht. Alsof het een WK was moest iedereen een lotje trekken waarbij Ingrid als dummy zou fungeren. Om 14:00 werd de wedstrijd begonnen. Als wedstrijdleider fungeerde Ron Robben die tevens het fototoestel hanteerde.
Ondanks dat het geen officieel evenement is blijkt, net als vorig jaar, dat de zenuwen / spanning toch ene impact hebben en er een duidelijk verschil is met een oefendag. Zoals zo vaak is het een optelsom van kleine foutjes die dan tot een bepaald totaalbeeld komt. Helaas bleek twee keer een oefening fout te gaan wat zeker een invloed had op de totaalscore.
Op het veld werd alles duidelijk uitgelegd en de bijbehorend kwalificaties bekend gemaakt maar er werden geen punten verteld. Dit laatste werd gedaan omdat we nog een factor op de punten "los lieten" wat dan tot de eindscore zou komen.
Nadat alle honden het A - gedeelte hadden gelopen werden alle geleiders te samen op het veld gelaten om nog een stukje gezamelijk te volgen en voor de groepsfoto. Als afsluiter gaf Gerard nog wat algemene uitleg over wat er verwacht wordt van geleiders en wat er verdaan vertoond was. Hierna kon Ron alles gaan berekenen en kon er na een kleine pauze over worden gegaan tot de prijsuitreiking.

Na de nodige dankwoordjes richting de deelnemers en keurmeester werd de uitslag bekend gemaakt. Alle deelnemers kregen een aandenken. Vanwege de ingebouwde factor was de uitslag net als vorig jaar niet voorspelbaar en kwamen er toch nog een paar verrassingen om de hoek kijken. Nadat de prijsuitreiking had plaatsgevonden werd nog nagekaart en "eentje gedronken" om vervolgens om 18:30 de kantine te sluiten.

Terugkijkend was het wederom een gezellige en voor velen een leerzame dag waarbij we uiteraard graag de titelverdiger ook aan het werk hadden gezien...... Op het einde van de dag was het uiteindelijk Ingrid met Xevas die de meeste (gecorrigeerde) punten bij elkaar had gelopen en als tweede winnaar van onze onderlinge wedstrijd met de wisseltrofee naar huis mocht gaan.


UITSLAG:

Ingrid Huben met Xevas van Adelrik 54 punten

Anita Geurts met Gesha van het Groot Wezenland 49 punten

Jan van Hulten met Rufio van Adelrik 46.5 punten

Agnes Wouters met Vartan van Adelrik 46.5 punten

Mary Severens met Ricky 45 punten

Hentie Krijgsman met Xato van Adelrik 43 punten

Johan Joosten met Ike of the Happy House 42 punten

Naar Boven

Naar Boven