Home

© VDH Kringgroep De Onderbanken

Fysiotherapy & Osteopathie

Op zaterdag 23 october hebben we een informatiemiddag gehouden over fysiotherapie en osteopathie bij honden. Reden hiervoor was dat, vooral bij paarden al veel toegepast, deze vorm van onderzoek een andere kijk op geeft op problemen die bij honden ontstaan.
Net als bij de mens wordt en niet direct naar de probleemzone gekeken, waar een probleem zich heeft gesitueerd, maar naar alles wat er aan vast hangt. Een nekprobleem hoeft dus niet noodzakelijk bij de nek opgelost te worden.

We hadden Jori Wester uitgenodigd om deze dag uitleg te geven over fysio en osteopathie bij dieren. Alle leden konden zich hier voor opgeven en voor een tiental honden was er ruimte om nagekeken te worden. Het nakijken was GEEN behandeling maar er kon in eerste instantie wel een indicatie gegeven worden of alles in orde was of dat er toch bepaalde blokkades waren.


De honden die nagekeken zouden worden varieerde in leeftijd van 3,5 maand tot 10 jaar. Een interessante mix van jong tot oud en zeker kijkend naar de sport, honden die pas beginnen en honden die al langere tijd sporten.
De theorie werd beperkt tot de uitleg van fysio en osteopathie in algemene zin zonder te ver op de materie in te gaan en er was gelegenheid tot vragen stellen. Hierna werd overgegaan tot het navoelen van de honden.
Elke hond werd uitgebreid op alle fronten nagekeken. Dit was de nek, rug, heupen en poten. Waar het normaal zo is dat het je een rondje kost als je hond in de kantine komt, mochten alle honden nu niet alleen in de kantine, ze mochten, nee moesten op de tafel.


Tijdens het navoelen werden en nog vragen gesteld die op vakkundige wijze werden beantwoord.
Terugkijkend kunnen ze stellen dat, zeker gezien de belasting binnen de sport, met gezonde honden te maken hebben op de club. Uiteraard was het zo dat niet alle honden 100% waren en voor diegene waar "iets" gevonden werd bestond de mogelijkheid om een vervolgafspraak te maken.
Tegen een uur of 5 waren alle honden nagekeken en alle vragen beantwoord. We kunnen terugkijken op een zeer informatieve en gezellige middag.

Naar Boven