Home

© VDH Kringgroep De Onderbanken

Clicker seminaries 2008

Clicker seminarie APPÈL


Op 17 en 18 mei hebben wij een seminarie georganiseerd met het thema appèl. Dit seminarie werd gegeven door de alom bekende Geert de Bolster.
Als kringgroep hadden we besloten om de zaterdag te reserveren voor onze leden en de zondag voor gasten. Beide dagen werden afgesloten met een BBQ.

Op de zaterdagmorgen werd alles in gereedheid gebracht. De tent werd opgezet, geluidsinstallatie klaar gezet en natuurlijk de koffie gezet.
Beide ochtenden werden begonnen met theorie waarbij de kringgroep er voor gezorgd had dat er voor iedere deelnemer pen, papier en een clicker aanwezig was die ze mochten houden op het einde van het seminarie.


Na de theorie werd een korte middagpauze gehouden waarna er met de praktijk kon worden begonnen.
Een diversiteit aan oefeningen passeerde de revue en op een gegeven moment kwam Geert niet meer uit z'n woorden zonder in de lach te schieten. De professionele uitleg en bovenstaande zorgde voor niet alleen een leerzame maar ook gezellige dag.


Op de zondag werd eenzelfde schema aangehouden. Ook nu kreeg iedereen een clicker aangeboden die de gasten mochten houden na afloop. Wederom eerst theorie gevolgd door praktijk.

Op het einde van de dag werd de geluidsman en Geert een bloemetje aangeboden en kon de BBQ aangezet worden.


Al met al een zeer leerzaam weekend.


Vanwege de vele vragen zowel op zaterdag als zondag over de vraag van het gebruik van de clicker tijdens pakwerk hebben we besloten om eenzelfde weekend te organiseren met als thema de clicker tijdens pakwerk.

Alle gasten bedankt voor het komen en alle leden bedankt voor de medewerking.


Clicker seminarie PAKWERKOp 12 en 13 juli hebben wij een seminarie georganiseerd met het thema "De clicker in Afd. C". Dit seminarie werd wederom gegeven door de alom bekende Geert de Bolster.

6 Weken na on laatst gehouden seminarie was het weer zover. Twee dagen lang clickeren. Blijkbaar is pakwerk nog altijd populairder dan appèl aangezien we dit keer voor het hele weekend over de 70 inschrijvingen hebben mogen ontvangen. Tevens viel het op dat de deelnemers van "overal" vandaan kwamen. Van Friesland tot Antwerpen en van Texel to Maastricht. Onze dank gaat dank gaat dan ook uit naar alle mensen die hebben ingeschreven en de weg naar onze kringgroep hebben gevonden.

De opzet was hetzelfde als de vorige keer met op de zaterdag het seminarie voor de leden, in dit geval aangevuld met 3 gasten, en op de zondag voor niet leden. Beide dagen werd afgesloten met een BBQ.


Voor dit seminarie hadden we de beschikking over twee tenten gesponsord door CHAMP EUROPE. Gelukkig hebben we ze voor de regen niet nodig gehad. Net zoals de vorige keer hebben we alle deelnemers een clicker aangeboden met deze keer nog een armbandje. Deze werden gesponsord door EUROJOE uit België.


Beide dagen werd begonnen met theorie waarna er praktijk gedaan werd. Op de zaterdag deed Ron Robben het pak aan en voor de zondag hadden we de jonge wedstrijdpakwerker uit onze provincie uitgenodigd Robert van Vliet. Net zoals de vorige keer konden mensen aangeven wat voor praktijk oefening ze wilden doen MAAR ook net zoals de vorige keer bleek dat men vaker een stapje, of meerdere, terug moest doen om het probleem op te lossen en zodoende een beter resultaat te krijgen. Ook werd duidelijk dat voor deze manier van trainen "anders denken", t.o.v de "traditionele trainingsmethodes", gewenst is.


Zowel (be)geleider als pakwerker zullen van te voren alles goed op elkaar moeten afstemmen en er open voor staan dat een probleem oplossen binnen afd. C (misschien) vaker inhoudt dat je het "uit het pakwerk" moet halen om het op te lossen.


Al met al hebben we twee dagen diverse types (en rassen) honden gezien met evenveel "problemen". Op een duidelijke manier werd aan het probleem gewerkt.

Terugkijkend naar dit, en het vorige seminarie weekend, kunnen we stellen dat het twee lange weekenden zijn geweest voor alle medewerkers. Langs deze weg willen we dan ook een ieder bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot het slagen van beide seminaries.


Ook gaat onze dank wederom uit naar Heinz die geheel belangeloos op elk evenement voor een super geluidsinstallatie zorgt en van begin tot ver na het einde aanwezig is.


Alle deelnemers, sponsors (Champ Europe - Euro Joe België - Pet's place) en medewerkers bedank voor het laten slagen van dit seminarie.

Naar Boven