Update: 29 maart 2018

Home Nieuws

© VDH Kringgroep De Onderbanken | Webdesign: Greg Sipsma

Oefentijden

Onze kringgroep oefent volgens het IPO prgogramma normaliter twee keer per week op de vaste oefendagen Dindagavond en Zondagochtend.

Op de oefendagen wordt er na aankomst eerst gezellig een kopje koffie gedronken en worden de honden uitgelaten alvorens er met het appèl begonnen gaat worden.

Tijdens het appèl wordt iedereen individueel begeleidt waarbij er gekeken wordt naar de leeftijd van de hond; de vooruitgang en de ambitie van de geleider maar bovenal moet het een samenspel tussen geleider en hond worden waarbij het plezier niet uit het oog wordt verloren.
Vertrekkend vanuit het "niets" wordt de hond geleerd om te volgen (eerst aan de lijn en later los); de zit oefening; de af oefening; de sta oefening; diverse apporteeroefeningen en het vooruit zenden. Tevens wordt de hond geleerd om tijdens al deze oefening af te liggen.

Na het appèl wordt er een pauze gehouden alvorens met het pakwerk te beginnen. Ook hier geldt dezelfde regel als bij het appèl. Iedereen krijgt individuele begeleiding bij het oefenen met de hond waarbij een "vast traject" wordt doorlopen bij het opbouwen van de hond in het pakwerk maar zeker net zo belangrijk het afwerken. Wij zijn als kringgroep heel bewust bezig met de hond te allen tijde onder appèl te houden dus zeker ook tijdens het pakwerk.


Op onze oefendag bestaat ook de mogelijkheid tot het kynologisch trainen van de hond. Dit is totaal verschillend dan bovengenoemde onderdelen van de sport. Hierbij wordt de hond getraind in het lopen cq draven en wordt de hond geleerd wat het is om in stand gezet te worden. Dit is belangrijk om op een clubmatch en of aankeuring de hond goed te kunnen beoordelen. Sommige onderdelen kunnen getraind worden terwijl bijv. anderen appèl lopen anders wordt de kynologische training na het pakwerk gedaan.

Als laatste maar zeker niet het minste wordt ook het speuren getraind. Bij het speuren moet men te allen tijde over een weiland of akker beschikken. Dit is het enige onderdeel van de sport dat niet op het oefenterrein beoefend wordt.
Vanwege dit feit worden er afspraken gemaakt om gezamenlijk te gaan speuren en indien nodig worden er extra trainingen ingelast.

Buiten de normale oefendagen bestaat de kans dat er extra oefendagen ingelast worden bijv. voor een examen of wedstrijd. Als dat het geval is zal dit op de site bekend gemaakt worden.

Oefentijden IPO:


Dinsdagavond


Zondagochtend

Appèl


19:00 - 20:30


09:00 - 11:00

Pakwerk:


20:30 - Einde


11:00 - Einde

Algemeen:

* Pakwerkers mogen als eerste met hun hond pakwerk doen.
* Twee weken voor een evenement mogen de examen- en of wedstrijdkandidaten als eerste pakwerk doen.
* Indien men eerder weg moet zal men dit onderling moeten regelen v.w.b de volgorde van het pakwerk.
* Mensen die te laat voor het appèl aanwezig zijn kunnen na het pakwerk appèl lopen.

BIJ EEN TEMPERATUUR BOVEN 25°C IS ER GEEN OFFICIEEL TRAINEN

Naar Boven