Home

© VDH Kringgroep De Onderbanken

Nieuwjaars ontbijt 15-01-2017

Vanwege de slechte weersomstandigheden een week eerder, werd het nieuwjaars ontbijt uitgesteld tot 15 januari. Onder niet veel betere weersomstandigheden werd besloten het toch door te laten gaan.
Helaas waren er een paar afmeldingen o.a. i.v.m. Ziekte.
Ondanks dat werd onder een gemoedelijke sfeer het ontbijt genuttigd.
En nu hopen dat winter snel voorbij is.